Tuesday, December 1, 2009

ಸತ್ತವನು

ಸತ್ತವನು


ನಾ ಸತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ

ಬದುಕಿಯೂ ಸತ್ತ೦ತೆ

ಸತ್ತು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ

ನಾನು ಚಿಗುರಿದಾಗ

ಆಸೆ ಕ೦ಗಳ ಹೊತ್ತು

ನೋಡಿದವರೆಷ್ಟೋ

ಅಸೂಯಾಗ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು

ಚುವುಟಿದವರೆಷ್ಟೋ

ಹೀಗೇ ಮತ್ತೆ ಚುಗುರುತ್ತೇನೆ

ಕೈಯುಗುರು ಸೋಕಿ

ನ೦ಜಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಬಣ್ಣ ಕಳೆದು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ

ಆದರೂ

ನನ್ನೊಳಗೆ ನ೦ಜಿಲ್ಲ

ಪ್ರೀತಿ ಸೋನೆಗೆ ಮುಖವೊಡ್ಡಿ

ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ

ನಾನು ಬೆಳೆಯಲು ಅದೊ೦ದು ಸಾಕು

No comments: