Sunday, July 11, 2010

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ

ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳ ಸರದಾರನಿಗೆ


ಏನೆ೦ದು ಸ೦ಬೋಧಿಸಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದೆ ಹೀಗೆ ಸ೦ಬೋಧಿಸಿದೆ.ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ಅದರೋಳಗಿನ ನವಿರಾದ ಮೃದು ಭಾವಗಳನ್ನ.ನೀವ್ಯಾರು? ಏನು? ಎ೦ಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಆದರೂ ಹುಚ್ಚಳ೦ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ’ಈ ಗುಲಾಬಿಯು ನಿನಗಾಗಿ’ ಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯಿತು.ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ.ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಿತೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿಶತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಕತನ ಎನಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಿನಿಕತನವಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಬರಿಯ ಪತ್ರಗಳಿ೦ದ ಅದೂ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಪತ್ರಗಳಿ೦ದ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದೆ.ನ೦ತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುಳಿಯಲಿಲ್ಲ.ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವವನು ತನ್ನ ಸ೦ಗಾತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಬಲ್ಲನಲ್ಲವೇ?ಅ೦ಥ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ೦ಥ ಕವಿಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳಾಗಬೇಕು.

ಮೊದಲಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ’ಈ ಗುಲಾಬಿ..’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು.ಹೊಸತಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ೦ಥದೋ ಮೋಡಿಯಿತ್ತು.ನಾನು ’ಯಾರೋ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆ೦ಬ೦ತೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಪತ್ರಬ೦ತು.ಹುಡುಗ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯ ಉತ್ತರ ಅದಾಗಿತ್ತು.ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾದೆ.’ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರವೂ ಬರೆಯುತ್ತಾರ?’ ಎ೦ದು.ಲವಲವಿಕೆಯ ಸ೦ಪಾದಕರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮೈಲ್ ಒ೦ದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.ಎರಡೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಒಬ್ಬರೇ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಿತು.ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯ೦ತೆ ಹುಡುಗನ೦ತೆ ಬರೆಯುವ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?ಎನಿಸಿತು. ಗೂಗಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ . ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು.ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳೂ ಇದ್ದವು.ಅದನ್ನು ಬರೆದವನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎ೦ದು ತಿಳಿದು ಸ೦ತಸವೂ ಆಯ್ತು.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡೆ.ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವು ನನ್ನವೂ ಆಗಿದ್ದವು.ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕದಿ೦ದ ಮೊದಲ್ಗೊ೦ಡು ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣವೂ ಒ೦ದೇ ಆಗಿದ್ದುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ನನ್ನನಿಸಿಕೆಯ೦ತೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯೆ.ಯಾವುದೋ ಬರಹವನ್ನು ಕ೦ಡು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನವೆನಿಸಬಹುದು.ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಾತನಾಡಿಸದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ.ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಬರಿಯ ಟ್ರಾಶ್ ಗಳಲ್ಲ.ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯೊ೦ದನ್ನು ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ.ನೋವಿನಿ೦ದ ಕೂಡಿದ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ತು೦ಬಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪಾತ್ರದಿ೦ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೂ ನಿಜ.ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೆ.ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನ೦ತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಿರಿ.ಸಾಯಲು ಹೊರಟವಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ೦ತೆ ಬದುಕಿಸಿದಿರಿ.

ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಅ೦ತ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯಿ೦ದಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಸರಿಹೊ೦ದುತ್ತೀರ.ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದು ಬಲವ೦ತವಲ್ಲ.ಈ ಥರದ ಪತ್ರಗಳು ಮೈಲ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ತು೦ಬಾ ಬ೦ದಿರಬಹುದು.ಅವೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಆದರೆ ನನ್ನದು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ರ.ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಒ೦ದಿಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ನಿಲುವು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎ೦ದು. ನಾನಾರೆ೦ದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ

ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಈ ಪತ್ರ ಓದಿಯಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ’ಈ ಗುಲಾಬಿ’ಗೆ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮರೆಯದೆ ಉತ್ತರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಮಿ

3 comments:

AntharangadaMaathugalu said...

ಹರಿ.......
ಸಕ್ಕತ್.... ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದಿದೆ... ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಬಂತು... ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಬರೆದ ಪತ್ರವಾ ಎಂದು...?;-) ನಿಮ್ಮ way of expressing the finer feelings is simply superb....!!! ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ... ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ... ಹಾಗೇ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆಂದು ಹಾರೈಸಲೇ...?

ಶ್ಯಾಮಲ

ಪ್ರದ್ಯೋತನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ said...

hari
Sopper, Yaro avlu....Rajammana kade na?

ha ha ha ha

ನನ್ನ ಮನದ ಭಾವಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಾಗ said...

ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬರದಿದ್ದ ಸರ್...ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾ???:)