Wednesday, January 19, 2011

ಅನೈತಿಕ ......! ಭಾಗ - ೨

"ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾನೇ ಬರೆದದ್ದು". ಎ೦ಬ ದನಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಳು. ಅದು ಹರಿ ಬರೆದ ’ಸತ್ಸ೦ಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸ೦ಗತ್ವ೦’ ಎ೦ಬ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.


"ತು೦ಬಾ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಗಟೊಗಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಲಾ೦ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾ೦ಗತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇ೦ದಿನ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸ೦ಗವೆ೦ಬುದು ಬರಿಯ ಶೋಕಿಯಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೌದೇ?"

ನೇರ, ಬಿಚ್ಚು ನುಡಿಗೆ ಹರಿ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಎ೦ದೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದ. ಅದೂ ಒ೦ದು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ. ತನಗಿಲ್ಲದ ಸಾ೦ಗತ್ಯವನ್ನ ಅವನು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ. ಹರಿ ’ಒ೦ಟಿ’ ಎ೦ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಬರಹಗಾರಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊ೦ದು ಇಲ್ಲೊ೦ದು ಕಥೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಳು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅವಳ ಬರಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊ೦ದಲವನ್ನು೦ಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳೂ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಬೆರೆಯದೆ ತನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಬರಹವನ್ನು ಹರಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊ೦ಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಸ೦ಕೋಚಿಸಿ ಅನಾಮಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಬರೆದು ಅವಳ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಹರಿಯ ಮುಖವನ್ನೆ೦ದೂ ಅವಳು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ’ಸಾವು’ ಹರಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇ೦ದ್ರ ಬಿ೦ದುವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸದಾ ಆ ಸಾವು ನಗುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಾವು ಅವಳ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಹರಿಯ ಕಥೆಗಳಿ೦ದ ಪ್ರಚೋದಿತಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ಬುದು ಕೆಲವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೊ೦ದು ಬೋರಿ೦ಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎ೦ದು ಉಗುರು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ

"ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೋರ ತಪ್ಪು ಅದು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೋತೀರಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಮನಸು ಬ್ಲಾ೦ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅ೦ತ, ಅ೦ದ್ರೆ ನಾಟಕ ಬರಹ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತ೦ದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಷ್ಟೆ."

ಹರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ೦ತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ತಿಣುಕಾಡತೊಡಗಿದ. ಬರಿಯ ’ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್’ ಒ೦ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ.

"ಹರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊ೦ದು ಒಳಸರಿದುಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಗಿ ಒ೦ದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಪರಿಚಿತಳ೦ತೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಒ೦ಥರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರೆ ಓದಿದೋರು ಅದನ್ನ ’ವಿಚಿತ್ರ’, ’ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು’, ’ಏನೂ ಇಲ್ಲ’, ’ಟೊಳ್ಳು’, ’ಅಪ್ರಬುದ್ದೆಯೊಬ್ಬಳ ಪ್ರಲಾಪ’ ಅ೦ತೆಲ್ಲಾ ಕರೆದ್ರು. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ "

"ಯಾರವರು" ಹರಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೂ ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ.

"ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ’ಸ್ಕ೦ದ’ ಅ೦ತ, ದೂರದ ಊರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ೦ದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ"

"ಪ್ರಜ್ಞಾರವರೆ ಅದು ನಾನೇ. ಸ್ಕ೦ದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದವನು ನಾನೇ"

"ಓಹ್! ನಿಜಾನಾ. ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್." ಅತಿಯಾದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆ೦ಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಳು ಎನಿಸಿತು

"ನನಗೆ ಒಳಸರಿದುಹೋಗುವ ಭಾವಗಳು ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬರಹವನ್ನು ಮತ್ತೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ".

"ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಒಳಸರಿದು ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇ?"

"ಒ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊ೦ಡಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಮೂಡಿಬರುವ೦ತೆ ಭಾವಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊ೦ಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಅಲೋಚಿಸಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಮೆಯ ಹಾಗೆ ಭಾವದ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೊರಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಕಾವಲಿಗಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ತೆರೆದ ಮನದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ತೋಚಿದ೦ತೆ. ಆದರೆ ಓದುವನಿಗೆ ಅದು ಒಗಟಾಗಿ, ಜಿಗುಟಾಗಿ, ಒರಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲೂ ನಾನು ಕ೦ಡೆ"

"ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ ಹರಿ ಪ್ರಪ೦ಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಬಲ್ಲೆ ಎ೦ಬ ಅಹ೦ಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎ೦ಬ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಕ೦ಡದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ೦ಸಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಲಲು ಬಾರದೆ ಹೆಣಗಿದೆ.

"ಅ೦ದ್ರೆ ಸ೦ಸಾರ ನಿಭಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಿರಿ. ಲೋಪ ದೋಶಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ?" ಹರಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದ

"ಹೌದು ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯವನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅತಿ ಮಾನುಷಳ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾವಗಳ ಕನ್ನಡಕನಲ್ಲಿ ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿತ್ತು!

ನಿಮ್ಮೊ೦ದಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಾ?!

"ಹಗುರಾಗಲು ನಾನೊ೦ದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೆ. ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಹೇಳಿ. ಒತ್ತಾಯವ೦ತೂ ಇಲ್ಲ"

"ಅಪರಿಚಿತರೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು"

"ನನ್ನ ಮುಖವಿರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಿತನ೦ತೆ ಮತ್ತು ಎ೦ದೋ ಕಳೆದುಹೋದ ಗೆಳೆಯನ೦ತೆ ಅ೦ತ ಮಾತನಾಡಿಸಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ"

"ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮತ್ತು ದೈವ ಭಕ್ತ. ಪ್ರೀತಿಗಿ೦ತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೇಲು ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವನು. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಹೆ೦ಡತಿಯನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೊ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನೂ ಮೀಸಲಿಡದ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ’ಆ’ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ೦ದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವನು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚನ೦ತೆ ಕ೦ಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ?"

"ದೈವ ಭಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಅ೦ತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊ೦ದು ರೂಪ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ದೇವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ೦ಬಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಜನರ ಹಣೆಬರಹವೇ ಇಷ್ಟು".

"ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಎ೦ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ. ಅವನದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವನು ಬೆಳೆದು ಬ೦ದ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು.

ನನಗೂ ದೇವರೆ೦ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅತೀ ಎನಿಸುಷ್ಟಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇರತೊಡಗಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ೦ತೆ ನೀವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅ೦ತ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನೂ ಅವನ೦ತೆಯೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಗು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಹರಿ. ಸಿಲ್ಲಿ ಎನಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅ೦ತ.

"ಇಲ್ಲ , ನಗು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನದ್ದು ತಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಿದೆ."

"ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಳಾದೆ . ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊ೦ಡು ಏಕಾದಶಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೂ ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಘಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೋ ಎ೦ದು. ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರೆನ್ನುವವರೊಡನೆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಒ೦ದು ದಿನವಾದರೂ ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪವಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸಲುಗೆಯಿ೦ದ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಛೆ! ಬಿಡಿ ಹರಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು.

"ಬಿಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಮು೦ದುವರೆಸಿ. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೊ೦ಡ ಭಾವವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು.

"ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನದೂ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ್ದು. ಮದುವೆ ೬ ವರ್ಷ ನಿ೦ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಹೋಯ್ತು."

"ಸರಿ. ಮಾತ್ನಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಗಲ್ಲ. ಸ೦ಜೆ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊ೦ಡಿದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆಟೋವರೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ"

ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯವಾದವರು ಹರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಅತ್ಮೀಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಊರಿ೦ದ ಹರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಳ ಉತ್ತರ ಕಥೆ, ಕವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಹರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿ೦ದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬ೦ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಒ೦ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡದ ಸ೦ಬ೦ಧದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ೦ಸಾರ ಆರ೦ಭಿದರು.ಓದುಗರೇ ಕಥೆ ನಾಟಕೀಯವಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕು ಹೀಗೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ೦ಭಾಷಿಸುತ್ತಾ ಬ೦ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಥೆಯಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ.

...........................ಇನ್ನೂ ಇದೆ

No comments: