Wednesday, February 1, 2012

ಬೇ೦ದ್ರೆ ನಮನ


ಗೋಡೀ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ

ನಿ೦ತರ ಮತ್ತದೇ ರಾಡಿ
ಕುಣೀತದ ತಣೀತದ
ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಬೆಳೀತದ ಹುತ್ತ
ಮೋಡಗಳು ತೀರುಗ್ಯಾಡ್ತಾವು ಚಿಕ್ಕಿ ಸುತ್ತ

ನೀ ದೊಡ್ಡ್ಡಪ್ಪ ಇದ್ದಿ ಇದ್ದೀ ಅ೦ದರ ಇದ್ದಿ
ನಿನ್ನ ನೆನದರs ಬರಲೊಲ್ಲದೋ ನಿದ್ದಿ
ಓಡತೀಯ, ಕಾಡತೀಯ ನೋಡತೀಯ
ನೂಕಿ ನಿ೦ತರ ಮಾರು ದೂರ
ತು೦ಬಿ ನಿ೦ತ ತಲೆ ಭಾರ

ಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕು೦ತಿ
ಮೀಟಿದಿ ಚತುರ್ ತ೦ತಿ
ನಾದ ಬರಲಿಲ್ಲೋ
ಬರೀ ನಾದ ಬರಲಿಲ್ಲೋ
ಬ೦ದದ್ದು ಪೂರ್ಣ೦ತಾsನ
ಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲ೦ತಾsನ ಮಗ,
ನೀ ಕ೦ಡಿ ಕನಸಿನ್ಯಾಗಿನ ಜಗ,

ಗುರುದೇವ ಅ೦ದಿ, ಖರೆ ಗುರುದೇವ ಆದಿ
ಆದಿ ಗುರುದೇವ, ಆದಿಗುರು ದೇವನಾದಿ

1 comment:

Gold13 said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ಸ್ವರ್ಣಾ