Wednesday, September 15, 2010

ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋಮ

ಹೋಮ ಧೂಮ


ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ

ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಲ್ಲ

ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ ತಂತ್ರವಿಲ್ಲ

ನಡೆಯುತಿದೆ ನಿತ್ಯ

ತಲೆಗೊಂದರಂತೆ

ವಿಧಾತನಾರ್ಭಟಕೆ

ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಗ್ನಿದೇವ

ತನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯವೆಂಬಂತೆ

ಸುತ್ತುವರೆದ.

ಪ್ರಜೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲು

ಆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ

ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಜೆ

ಧೂಪ ಧೂಮ

ತನ್ನದೇ ಎಂಬಂತೆ

ತನ್ನದೇ ಶೃಷ್ಟಿ

ಈ ಯಾಗ ಯಂತ್ರ

ಅದು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು

ತನ್ನದೇ ಬಲೆಯೊಳಗೆ

ತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ

ಅಣು ಬಂಧಿಸಿ

ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಿಸಿ

ಅಗ್ನಿದೇವ ವಿಜ್ರು೦ಭಿಸಿದ್ದಾನೆ

ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ.

1 comment:

ಜಲನಯನ said...

ಮಾನವ ತನ್ನದೇ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಅಕ್ಷರ-ಪದಗಳ ಬಂಧ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಹರೀಶ್.