Wednesday, June 14, 2017

Vaarivarga

ಅಮರ ಸಿಂಹನ ಅಮರಕೋಶ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿರುವ ಕೋಶ.

ಅಮರಕೋಶ

ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ

ಪಾತಾಳ ವರ್ಗ

ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆವಾಚನ

ಡಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದವ್ವನ ಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಜಿ)

ಅಮರ ಸಿಂಹನ ಅಮರಕೋಶ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿರುವ ಕೋಶ. 
ಅಮರಕೋಶ
ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ
ಪಾತಾಳ ವರ್ಗ
ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 

ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ

ವಾಚನ
ಡಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ
ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದವ್ವನ ಹಳ್ಳಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಜಿ)No comments: