Friday, May 26, 2017

Vaagvarga

ಅಮರ ಸಿಂಹನ ಅಮರಕೋಶ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿರುವ ಕೋಶ.

ವಾಕ್, ಮಾತು ಭಾಷೆ ವೇದಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿವೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳು ವಾಗ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ.

ಅಮರಕೋಶ

ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ

ವಾಗ್ವರ್ಗವಾಚನ

ಡಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದವ್ವನ ಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಜಿ)

No comments: